Vill du vara säljare på Julmarknaden eller Gatufesten?

Under meddelande skriver du vad du vill sälja, hur många platser du vill ha, ditt personnummer eller organisationsnummer och om det gäller JUL eller GATUFESTEN så kontaktar vi dig.